मध्य प्रदेश पुलिस
जोन रेंज स्थायी उद्घोषित फरार ईनामी
INDORE INDORE 1642 54 184 214
KHARGONE 863 83 102 181
SHAHDOL SHAHDOL 1772 6 69 21
HOSHANGABAD HOSHANGABAD 320 21 39 35
BALAGHAT BALAGHAT 219 6 89 25
CHAMBAL CHAMBAL 438 10 108 85
BHOPAL BHOPAL 1138 58 416 523
SAGAR CHHATARPUR 475 7 143 264
SAGAR 750 8 163 72
JABALPUR CHHINDWARA 854 223 42 288
JABALPUR 23 6 25 6
UJJAIN RATLAM 289 4 67 94
UJJAIN 575 14 81 90
RAIL RAIL 901 17 69 596
GWALIOR GWALIOR 1413 1 209 290
REWA REWA 874 24 96 135