मध्य प्रदेश पुलिस
जोन रेंज स्थायी उद्घोषित फरार ईनामी
INDORE INDORE 1512 53 147 209
KHARGONE 863 83 102 181
SHAHDOL SHAHDOL 1771 6 69 21
HOSHANGABAD HOSHANGABAD 227 13 39 35
BALAGHAT BALAGHAT 219 6 89 25
CHAMBAL CHAMBAL 436 8 107 83
BHOPAL BHOPAL 1138 58 416 523
SAGAR CHHATARPUR 475 7 143 264
SAGAR 750 8 163 72
JABALPUR CHHINDWARA 852 223 41 288
JABALPUR 23 6 25 6
UJJAIN RATLAM 289 4 67 94
UJJAIN 565 14 81 90
RAIL RAIL 901 17 69 596
GWALIOR GWALIOR 1413 1 208 280
REWA REWA 860 24 96 125